Ultima actualizare la data de 28.04.2021

2. INTRODUCERE 

Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui site web http://owpn.space (în continuare „Site-ul”/ „Site-ul web”) şi plasarea de comenzi de produse prin intermediul acestuia. 

Vă rugăm să citiţi Termenii și Condițiile, Politica noastră privind modulele cookie şi Politica noastră de confidenţialitate înainte de a utiliza Site-ul web si de a plasa comenzi prin intermediul acestuia. 

Prin accesarea și utilizarea acestui Site web și/sau plasarea unei comenzi prin intermediul acestuia, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu și vă asumați angajamentul de a respecta Termenii și Condițiile şi Politicile privind protecţia datelor. 

Aceşti Termeni pot suferi modificări.. 

2. CINE SUNTEM NOI

Vânzarea produselor prin intermediul acestui Site web este desfăşurată de către Asociația OWPN ACADEMY.

3. PROPRIETATE INTELECTUALĂ 

Asociația OWPN ACADEMY este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutului Site-ului, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Nicio secțiune din conținutul de proprietate intelectuală al acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nicio formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Asociației OWPN ACADEMY. Prin urmare, vizitatorii Site-ului trebuie să înțeleagă și să consimtă să nu modifice, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest Site.

4. UTILIZAREA SITE-ULUI NOSTRU WEB 

Prin utilizarea acestui Site web şi/sau plasarea oricărei comenzi de produse prin intermediul acestuia, vă obligaţi: 

  1. Să nu efectuaţi nicio comandă falsă sau frauduloasă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de comandă, avem dreptul să anulăm comanda şi să informăm în mod corespunzător autorităţile competente. 
  2. Să ne furnizaţi o adresă de e-mail, o adresă poştală şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să finalizăm comanda dumneavoastră. 

Prin plasarea unei comenzi prin intermediul Site-ului web, declaraţi că aveţi peste 18 ani şi că aveţi capacitatea legală de a încheia contracte ferme. 

5. PLASAREA UNEI COMENZI

Primul pas în efectuarea de comenzi de pe site-ul http://owpn.space este să vă alegeți produsele dorite, apoi apasați butonul Adaugă în coș aferent fiecărui produs în parte. Accesarea butonului Adaugă în coș trimite produsul ales în coșul de cumpărături. În coșul de cumpărături, aveți opțiunea de a modifica cantitatea produselor comandate sau de a șterge un produs ales.

După adăugarea produselor în coș, mergeți la pasul urmator. Dacă ați creat un cont deja în Site, vi se va cere să vă autentificați pentru a putea finaliza comanda. În caz contrar, trebuie să vă creați un nou cont sau să finalizați comanda ca utilizator neînregistrat.

În pasul următor, va trebui să completați datele de facturare. Alegeți opțiunea de a comanda în calitate de persoană fizică sau de persoană juridică. 

6. PREŢ ŞI PLATĂ 

Preţurile afişate pe Site-ul nostru web includ TVA, dar nu includ costurile de livrare care se vor adăuga la suma totală de plată. Comanda se achită cu cardul bancar prin intermediul BT Pay. Pentru aceasta este necesar să completați un formular cu informații despre cardul dumneavoastră, pe o pagină securizată. La plasarea comenzii dumneavoastră, cardul dumneavoastră de credit sau de debit va fi autorizat și suma marcată spre plată. Extrasul dumneavoastră de cont va arăta o plată făcută către Asocația OWPN ACADEMY.

7. LIVRARE 

Livrarea produselor se va face prin intermediul firmei de curierat ____.

8. GARANȚIA PRODUSELOR

Asigurăm garanția tuturor produselor comercializate prin intermediul Site-ului, potrivit dispozițiilor legale privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora și conform informațiilor privind garanția produselor descrise în certificatul de garanție a produsului, pentru fiecare produs în parte. 

9. RETURNAREA PRODUSELOR 

Potrivit prevederilor legale în vigoare, Clienții au dreptul să notifice în scris Comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului. Perioada de retur începe din ziua livrării comenzii. Produsele trebuiesc returnate în starea în care au fost primite și în ambalajul original. Plata returnării produselor revine clientului, urmând ca Asociația OWPN ACADEMY să restituie clientului contravaloarea produselor returnate, după ce constată că acestea sunt în starea în care au fost expediate.

10. RĂSPUNDERE 

Asociația OWPN ACADEMY nu poate fi responsabilă pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Asociație OWPN ACADEMY a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

Prin crearea și utilizarea contului, utilizatorul/cumpărătorul își asumă răspunderea pentru păstrarea confidențialității datelor de cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării contului. În măsura permisă de legislația in vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul contului său.

11. EVENIMENTE DE FORȚĂ MAJORĂ 

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

12. DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA ACEŞTI TERMENI 

Avem dreptul de a revizui şi modifica aceşti Termeni în mod ocazional și discreționar, fara o informare in prealabil.

Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Politicile privind protecția datelor, întrucât aplicabili vor fi Termenii și Politicile privind protecția datelor în vigoare în momentul vizitării Site-ului web, respectiv al plasării unei comenzi prin intermediul acestuia.

13. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA 

Utilizarea Site-ului nostru web şi Contractele pentru cumpărarea produselor încheiate prin intermediul acestui Site web vor fi guvernate de legislaţia romană. 

Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Site-ului web sau în legătură cu aceste Contracte se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

14. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul Asociației OWPN ACADEMY are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și a legislației naționale în domeniul protecției datelor.

Pentru a cunoaște mai mult detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate (hyperlink) și Politica de cookies (hyperlink).

De asemenea pentru orice solicitări sau nelămuriri privind protecția datelor vă rugăm să ne contactați la adresa de email: owpnbook@gmail.com