arrow

ABOUT US

The First Free European Academy for Emotional & Professional Education in Electronic Music

Nowadays, everything happens faster and at the same time the amount of information to be processed and assimilated is incomparably higher with each passing day. The more we learn, the less we feel, and the answer is always in our feelings, not in our minds – thus giving rise to the initiative of the First Free Academy of Emotional and Professional Education for artists and future artists, even in Romania.

1. Education & Culture

For us, this movement does not only mean offering young people a set of ‘à la carte’ courses for a career in the field, but also the opportunities they can benefit from being part of a united community whose goal is to educate and improve. the artistic spirit, but also the intrapersonal one.

2. Lack of a national networking and support community, for and between artists

Establishment of a headquarters in Cluj-Napoca, preceded by an expansion throughout the country.
Starting with the cities of Targu Mures, Timisoara, Iasi and Bucharest. The graduates of the academy will automatically enter this community, and will be ambassadors of the movement in their own cities; where they will in turn create and manage smaller communities at the zonal level.

3. Emotional health (most critical issue identified)

There has been an alarming increase in cases of anxiety, lack of confidence, drug use, depression, etc .; the likelihood of mental health deteriorating as a problem from an early age, so the following initiatives will be taken: group meetings and workshops led by licensed psychologists, courses and discussions with certified nutritionists, motivational seminars and webinars or personal development with entrepreneurs, artists, and people in related industries. The feeling of belonging and support. Creating an environment that proliferates emotional and physical health.

In order to encourage artists to continue to express themselves through music, they will be represented at the world level by the new Electronic Music Label in Romania -OWPN-, and the label will assume the responsibility of launching, licensing and promoting on Social & Media networks such as: Youtube, Sportify, iMusic, Deezer, Tidal, etc., to provide a means of financial self-support to each artist.

The business model of OWPN Academy is a sustainable one, with a long-term vision for 10 years through the sale of music, organization of local / national and international events, etc. Given that the music industry generates MILLIONS OF EURO revenues, this is a good opportunity to contribute to the development and improvement of national cultural budgets.

The relationship with the people who gave us life is actually our relationship with life – the purpose of our academy is to literally lay the foundation not only of a successful artist, but above all, of a successful man. One of the great ambitions of this project is to build the right environment where students will be able to grow personally, along with their careers and passions.

Prima Academie Europeană Gratuită Pentru Educație Emoțională și Profesională în Muzică Electronică

În ziua de astăzi, totul se întâmplă mai rapid și totodată cantitatea de informație ce trebuie procesată și asimilată este incomparabil mai mare pe zi ce trece. Cu cât învățăm mai mult, cu atât simțim mai puțin, iar răspunsul se află întotdeauna în sentimentele noastre, nu în mintea noastră – astfel luând naștere inițiativa Primei Academii Gratuite de Educație Emoțională și Profesională pentru artiști și viitori artiști, chiar în România.

1. Educație & Cultură

Pentru noi, această mișcare nu înseamnă doar a oferi tinerilor un set de cursuri ‘à la carte’ spre o carieră în domeniu, cât reprezintă oportunitățile de care aceștia pot beneficia făcând parte dintr-o comunitate unită al cărui scop este de a educa și perfecționa spiritul artistic, dar și cel intrapersonal.

2. Lipsa unei comunități la nivel național de networking și suport, pentru și între artiști

Înființarea unui sediu general la Cluj-Napoca, precedat de o expansiune în toată țară.
Incepand cu orașele Targu Mures, Timișoara, Iași și București. Absolvenții academiei vor intra automat în această comunitate, urmând să fie ambasadori ai mișcării în propriile orașe; acolo unde vor crea și administra la rândul lor comunități mai mici, la nivel zonal.

3. Sănătate emoțională (cea mai critică problema identificată)

S-a observat o creștere alarmantă a cazurilor de anxietate, lipsa de încredere, consumul drogurilor, depresie, etc; probabilitatea degradării sănătății mintale devenind o problemă de la vârste din ce în ce mai fragede, astfel că, se vor lua următoarele inițiative: ședințe de grup și workshop-uri îndrumate de psihologi autorizați, cursuri și discuții alături de nutriționiști certificați, seminarii și webinarii motivaționale sau de dezvoltare personală alături de antreprenori, artiști, și oameni din industriile aferente. Sentimentul de apartenența și suport. Crearea unui mediu care prolifică sănătatea emoțională și fizică.

În vederea încurajării artiștilor de a continua să se exprime prin muzică, aceștia vor fi reprezentați la nivel modial de către noul Label de Muzică Electronică din România -OWPN-, urmând ca label-ul să-și asume responsabilitatea de lansare, licențiere și promovare pe rețelele de Social & Media precum: Youtube, Sportify, iMusic, Deezer, Tidal etc, pentru a oferi un mijloc de autosusținere financiară fiecărui artist în parte.

Modelul de afacere al OWPN Academy este unul sustenabil, cu o viziune îndelungată pe durata a 10 ani prin vânzare de muzică, organizare de evenimente locale/naționale și internaționale, etc. Având în vedere că, industria muzicală produce venituri în valoare de MILIOANE DE EURO, aceasta reprezintă o bună oportunitate de a contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea bugetelor naționale culturale.

Relația cu oamenii care ne-au dat viață, este de fapt relația noastră cu viața – scopul academiei noastre fiind acela de a pune literalmente fundația nu doar a unui artist de succes, cât mai înainte de toate, a unui om de succes. Una dintre marile ambiții ale acestui proiect, este de a construi mediul propice unde studenții vor putea crește personal, alături de carieră și pasiunile lor.

arrow

arrow

SHOP

OWPN VINYL #001

A:

1) Arran Jerr – Emotions

2) Saint A – All The Colours

3) Enevel – Double Vision

4) Nazef – Folclor pe speed

5) Blanilla – CrossRhodes

6) Lostnvked – Senses

 

B:

1) Trixy – Really Good

2) DJ Shiver – You (NFT VIP Remix)

3) George A – Never Let go (VENR remix)

4) Radu Guran – In My Mind I’m A Loner

5) Kzan – Drunk

6) Ewma – Tell Me

BUY

arrow

arrow

PARTNERS

arrow

MEMBERS

Pentru a deveni membru OWPN Academy cei interesați trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să accepte Regulamentul de organizare și funcționare al asociației precum și Statutul Asociației
  • să fie activi în domeniul muzicii (DJ, producător, sau orice tip de activitate legată  de muzică electronică) 
  • să dețină un cont de Discrod și un număr de telefon cu cont de whatsapp pentru a fi adaugat in grupul national.
  • să accepte plata de 50 de lei/anual, achitată până la 31 Decembrie (doar după ce participă la workshop’uri).
  • să completeze formularul online de mai jos

Modalitate de plată:

Cotizația se poate plăti prin ordin de plată în contul OWPN Academy, care este deschis la Banca Transilvania:

Asociatia OWPN Academy

RO26BTRLRONCRT0594696101

Strada Lutoasa, 12, Cluj Napoca

Phone Number: +(40) 766 847-143
E-mail: contact@owpn.space

Send a message