arrow

WHAT IS OWPN ACADEMY?

RO
Prima Academie Europeană Gratuită Pentru Educație Emoțională și Muzică Electronică
În ziua de astăzi, totul se întâmplă mai rapid și totodată cantitatea de informație ce trebuie procesată și asimilată este incomparabil mai mare pe zi ce trece. Cu cât învățăm mai mult, cu atât simțim mai puțin, iar răspunsul se află întotdeauna în sentimentele noastre, nu în mintea noastră – astfel luând naștere inițiativa Primei Academii Gratuite de Educație Emoțională și Profesională pentru artiști și viitori artiști, chiar în România.

1. Educație & Cultură
Pentru noi, această mișcare nu înseamnă doar a oferi tinerilor un set de cursuri ‘à la carte’ spre o carieră în domeniu, cât reprezintă oportunitățile de care aceștia pot beneficia făcând parte dintr-o comunitate unită al cărui scop este de a educa și perfecționa spiritul artistic, dar și cel intrapersonal.

2. Lipsa unei comunități la nivel național de networking și suport, pentru și între artiști.
Înființarea unui sediu general la Cluj-Napoca, precedat de o expansiune în toată țară.
Incepand cu orașele Targu Mures, Timișoara, Iași și București. Absolvenții academiei vor intra automat în această comunitate, urmând să fie ambasadori ai mișcării în propriile orașe; acolo unde vor crea și administra la rândul lor comunități mai mici, la nivel zonal.

3. Sănătate emoțională (cea mai critică problema identificată):
S-a observat o creștere alarmantă a cazurilor de anxietate, lipsa de încredere, consumul drogurilor, depresie, etc; probabilitatea degradării sănătății mintale devenind o problemă de la vârste din ce în ce mai fragede, astfel că, se vor lua următoarele inițiative: ședințe de grup și workshop-uri îndrumate de psihologi autorizați, cursuri și discuții alături de nutriționiști certificați, seminarii și webinarii motivaționale sau de dezvoltare personală alături de antreprenori, artiști, și oameni din industriile aferente. Sentimentul de apartenența și suport. Crearea unui mediu care prolifică sănătatea emoțională și fizică.

În vederea încurajării artiștilor de a continua să se exprime prin muzică, aceștia vor fi reprezentați la nivel modial de către noul Label de Muzică Electronică din România -OWPN-, urmând ca label-ul să-și asume responsabilitatea de lansare, licențiere și promovare pe rețelele de Social & Media precum: Youtube, Sportify, iMusic, Deezer, Tidal etc, pentru a oferi un mijloc de autosusținere financiară fiecărui artist în parte.

Modelul de afacere al OWPN Academy este unul sustenabil, cu o viziune îndelungată pe durata a 10 ani prin vânzare de muzică, organizare de evenimente locale/naționale și internaționale, etc. Având în vedere că, industria muzicală produce venituri în valoare de MILIOANE DE EURO, aceasta reprezintă o bună oportunitate de a contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea bugetelor naționale culturale.

Relația cu oamenii care ne-au dat viață, este de fapt relația noastră cu viața – scopul academiei noastre fiind acela de a pune literalmente fundația nu doar a unui artist de succes, cât mai înainte de toate, a unui om de succes. Una dintre marile ambiții ale acestui proiect, este de a construi mediul propice unde studenții vor putea crește personal, alături de carieră și pasiunile lor.

EN
The First Free European Academy for Emotional Education and Electronic Music
Nowadays, everything happens faster and at the same time the amount of information to be processed and assimilated is incomparably higher with each passing day. The more we learn, the less we feel, and the answer is always in our feelings, not in our minds – thus giving rise to the initiative of the First Free Academy of Emotional and Professional Education for artists and future artists, even in Romania.

1. Education & Culture
For us, this movement does not only mean offering young people a set of ‘à la carte’ courses for a career in the field, but also the opportunities they can benefit from being part of a united community whose goal is to educate and improve. the artistic spirit, but also the intrapersonal one.

2. Lack of a national networking and support community, for and between artists.
Establishment of a headquarters in Cluj-Napoca, preceded by an expansion throughout the country.
Starting with the cities of Targu Mures, Timisoara, Iasi and Bucharest. The graduates of the academy will automatically enter this community, and will be ambassadors of the movement in their own cities; where they will in turn create and manage smaller communities at the zonal level.

3. Emotional health (most critical issue identified):
There has been an alarming increase in cases of anxiety, lack of confidence, drug use, depression, etc .; the likelihood of mental health deteriorating as a problem from an early age, so the following initiatives will be taken: group meetings and workshops led by licensed psychologists, courses and discussions with certified nutritionists, motivational seminars and webinars or personal development with entrepreneurs, artists, and people in related industries. The feeling of belonging and support. Creating an environment that proliferates emotional and physical health.

In order to encourage artists to continue to express themselves through music, they will be represented at the world level by the new Electronic Music Label in Romania -OWPN-, and the label will assume the responsibility of launching, licensing and promoting on Social & Media networks such as: Youtube, Sportify, iMusic, Deezer, Tidal, etc., to provide a means of financial self-support to each artist.

The business model of OWPN Academy is a sustainable one, with a long-term vision for 10 years through the sale of music, organization of local / national and international events, etc. Given that the music industry generates MILLIONS OF EURO revenues, this is a good opportunity to contribute to the development and improvement of national cultural budgets.

The relationship with the people who gave us life is actually our relationship with life – the purpose of our academy is to literally lay the foundation not only of a successful artist, but above all, of a successful man. One of the great ambitions of this project is to build the right environment where students will be able to grow personally, along with their careers and passions.

arrow

TEACHERS

EMMA GAI

An 18-year-old girl, born in the city of Brașov, Emma is part of the former edition of the free DJ school. Her experience in the music industry began to grow after completing her participation in the DJ school project. This in less than a year, due to the devotion, the passion managed the performance of putting music in one of the most appreciated clubs in Cluj-Napoca, / Form Space. Emma or EWMA, after her name as a DJ, has done warm-ups at events with nationally and internationally renowned artists. Thanks to her great creativity and positive energy, Emma is the best person on the team to be a Social Media Manager.

DANIEL MORAR

Ambiguu, on his name as producer and DJ, is a young man born in Zalău who started his career in the electronic music industry in 2012. During his career he signed with various labels, such as: Dub-All or Nothing, Kairos Audio and Swarm Host, promoting their most successful productions created by him. Through his experience of over 5 years, Ambiguu has collaborated with renowned artists in the Hip-Hop industry, such as Exploit.

CODESCU ROBERT

A 23-year-old man, born in the city of Petroșani; a graduate of the Faculty of Architecture in Liverpool (UK) and a current student of the Faculty of Management in Petroșani and the Faculty of Sustainable Architecture in Cardiff (UK), he wants to put his shoulder to the work and use his knowledge and experiences his period as a young artist and entrepreneur, towards creating a platform as stable and sustainable as possible, at a socio-professional level for young music enthusiasts. A hyper-active person, he found himself in electronic music as a child and managed to get more and more involved, and in 2019 he will be the co-founder of the TRIDENTIC EVENTS brand. Since then, he has continued to gain more experience in organizing events in the music industry with Mihai Tantos and the Tridentic team. Robert's experience in the music industry is made up of coordinating events from the Tridentic brand, such as: The awakening of the sleeping lands, We cand do more from Home, Weekend Deffender, Tridenitc, Dj workshop.

TANTOS MIHAI

Mihai, under the name of Dj Rutlex, is a 23-year-old man born in the city of Petroșani, who in turn was part of the former edition of the free DJ school. Mihai is a project initiator, social entrepreneur, DJ and music producer. After participating in the first free DJ school in Romania, he created his own brand of events in his hometown under the name "TRIDENTIC EVENTS". The social mission of the Tridentic brand is to promote its local artists, to develop art and cultural events and at the same time to promote the tourist potential of the county in which it was born. Representing the typology of the practical man, Mihai created experience through the projects created by him and the Tridentic team.

BOGDAN TECHES

Bogdan is a young man born in the city of Toplita and later moved to the city of Cluj-Napoca to support higher education. Over the years on the faculty benches he discovered his passion for being a Youtube Vlogger. Being charismatic, funny, sociable, he created his own success story gathering a number of 370000 subscribers on his own channel.

ANDREI CHETAN

Andrei started his musical activity once he discovered the game Guitar Hero and bought his first electric guitar, wanting to start a band with his classmates. He began to work in various bands and then to develop his knowledge at the University of Northampton, where he obtained a degree in BA Popular Music. Under the guidance of Tony Platt, a famous studio engineer who worked with renowned artists. like AC / DC, Cheap Trick, Bob Marley, Iron Maiden, he learned the secrets behind working in a recording studio. Andrei currently works as a Lead Sound Designer for an international video game company, plays in the band David Todoran & The Six Martini Orchestra and produces music with various local and foreign artists.

MARIUS MARIS

A 23-year-old man, born in Cluj-Napoca, a graduate of the Faculty of Marketing at Babeș Bolyai University. Marius is passionate about photography and marketing. Being a hyperactive person, despite his young age, he was involved in many projects such as: Ghibstock, Tiff, OWPN DJ School, Snow Fest. At the same time, Marius is the founder of the advertising agency The Worckaholic and co-founder of the photo agency Bulin + Pătrățel.

ANDREI ARGATU

Currently a graduate of the Faculty of Dentistry in Iași, Argatu ’under his name as a producer, is a 25-year-old man, born in the city of Fălticeni. He started his career as a producer at the age of 16, and at the age of 19 he took his dream to the next step. While he was still a high school teenager, at the age of 19, through a friend of his, Andrei came to collaborate as the great representative band of Romanian folklore, Subcarpathians. So far, Argatu ’has made 4 albums that have reached the national charts of this music industry. Also, Argatu ’is a former teacher of the free DJ school in Cluj-Napoca, a school where he shared his experience of over 10 years of music production. At the same time, his role brought many smiles to the participants and the positive energy shared with them, gave them hope.

Dj Wicked

Music started running in Dj Wicked’s veins since he was just a child and, while the time passed, the need to share his passion with the world grew. This is why, in 2003 he joined his MC forces with the talent of Blazon Oneshot and they evolved as a local band in Cluj-Napoca.

After that he realized that his ambitions are far greater, he discovered the art of turntables and became part of the band called Anexa 1. Together they roamed the country, sharing the stage with great names of the hip-hop industry, like Paraziții and Da Hood.

In 2004 Dj Wicked met Dj Oxi and the artist says that he was the one to reveal to him the secrets of the job and he helped him discover himself as an artist.

This was only the beginning and his career is emerging since then. Now, his music is combined beautiful with Puya’s lyrics and throughout his career he collaborated with big names of this industry: Cabron, C.I.A, Bibanu, Vescan, Don Baxter, Cumicu, Guess Who, Doddy etc.

BIRO LEVENTE

Biro Levente, known by his fans as ENEVEL, made a long-lasting impact in the bass music community during the past decade. Growing up in the heart of Romania, he was a regular at parties and raves in and around Sibiu feeding his passion for electronic and bass music. Years of deep fine-tuning to understand the science of sonics, he discovered dedication to craft his own sound. The start of 2020 has seen him busier than ever in the studio, working with a huge range of producers from the D&B and bass music scene. You can expect to see a lot more from him, both as a featured artist and live performer in the upcoming months.

ALIN PANDARU

Passionate about music since he was a child, he discovered live concerts in 2009 and since then he has been infected with the festival virus. He never missed a big concert or festival in Romania, he ticked his bucket list of international artists and he set out to discover how things are backstage, not only in front of the stage. With 12 years of experience in journalism, he was editor-in-chief at Urban.ro, was a curator for Deezer on Romania, worked in various Romanian bands on online promotion and spent more than a year in the yard of Roton Music, one of the largest record companies in Romania. All this time, he has been closely following the Romanian music market and beyond, and is currently a Music Content Specialist at YouTube Music. In parallel, he also developed a YouTube channel (Pandutzu) in which he presents concerts, festivals and news from the music world for almost 5 years.

Dj Shiver

Started 14 years ago making mixes for breakdance crews and playing audio-cassettes at parties with close friends, passed from CD players to turntables and from turntables to TRAKTOR systems, SHVR called SHIVER ended up as one of the most versatile Dj's in Romania and played on the same stages with high-ranked artists like: Skrillex, The Prodigy, Fat Boy Slim, Die Antword, Sigma, Dj Fresh, Delta Heavy, Wilkinson, Netsky, Ed Rush, James Zabiela and many others. His Dj Sets can be compared to stories with a calm introduction, a surprise and one mind blowing climax .Sets can contain up to 50 tracks in one hour and many music genres like: Electro-House, Techno, Breaks, Drum & Bass, Dubstep, all of them under the name of THE SHIVER SHOW.

arrow

arrow

PARTNERS  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


Contacts

Phone Number: +(40) 766 847-143
E-mail: contact@owpn.space

Send a message